BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE

"BIEL-MED" SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną biuro@szpitalpodbukami.pl drogą pocztową bądź osobiście do dnia 02.05.2023 roku, do godz. 11:00.