Pracownia RTG

Zalety systemu cyfrowego:

 • Zdecydowane polepszenie jakości diagnostycznej badania
 • Szybsze wykonywanie badań diagnostycznych
 • Ochrona pacjenta przed nadmierną dawką promieniowania
 • Zdjęcia zapisane w postaci cyfrowej dostarczane pacjentowi na płycie CD

Wykonujemy zdjęcia:

 • RTG klatki piersiowej
 • RTG czaszki
 • RTG płuc
 • RTG kończyn
 • RTG kręgosłupa C, TH, L, S
 • RTG obręczy barkowej
 • RTG miednicy
 • RTG jamy brzusznej (przeglądowe)

Kobiety w ciąży

Jeżeli podejrzewa Pani lub wie, że jest w ciąży, prosimy powiadomić o tym technika RTG przed wykonaniem badania.

Badanie RTG wyłącznie na podstawie skierowania.

W trosce o Państwa zdrowie i w oparciu o Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625 § 2.1 informujemy, że zdjęcia RTG wykonujemy wyłącznie na podstawie imiennego skierowania zawierającego podpis i pieczęć lekarza kierującego.

Uwaga rodzice

Wykonanie badania rentgenowskiego u osób poniżej 16 roku życia należy odnotować w książce zdrowia dziecka (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625 § 16.1). Prosimy Państwa zatem, o zabieranie książeczek zdrowia dzieci do każdego badania RTG.

 

Załącznik

W gabinecie przyjmują

technik radiolog

Urszula Kania

technik radiolog

Beata Sobolewska

technik radiolog

Agata Gębala

telefon

ZACHĘCAMY DO REZERWACJI TELEFONICZNEJ
(STOPKA PONIŻEJ)