E-deklaracje - instrukcja

deklaracje

 

Deklaracje wyboru w postaci elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 


 

www

1.

Wchodzimy na stronę https://pacjent.gov.pl/
user

2.

W prawym, górnym rogu klikamy przycisk „Zaloguj się”
login

3.

Logujemy się do systemu (jeśli nie mamy konta, sprawdzamy jak je założyć)
profile

4.

Z paska zakładek wybieramy „Uprawnienia”
poz

5.

W zakładce tej szukamy tytułu „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”
search

6.

Klikamy „sprawdź e-deklaracje”
doctor

7.

Po pojawieniu się możliwości wypełnienia trzech e-deklaracji, zaczynamy od wyboru lekarza POZ – w polu „Lekarz” klikamy wypełnij e-deklaracje (Ważne! Pamiętaj aby wybrać lekarza, pielęgniarkę środowiskową oraz w przypadku kobiet położną)
edit

8.

Sprawdzamy i uzupełniamy swoje dane
location

9.

Wybieramy placówkę! (ważne jest, aby wpisać dokładną ulicę placówki – ul. Straconki 57 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 40a Bielsko-Biała)
sign

10.

Po wypełnieniu wszystkich pól, klikamy po prawej stronie „Podpisz e-deklaracje”
sign

11.

Deklaracja zostanie podpisana za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
ok

12.

Korzystamy z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Pod Bukami!

 


 

Informujemy, iż deklaracje złożone w formie elektronicznej mają taką samą moc, co złożone w postaci papierowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art.10 deklaracja wyboru

1  Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 12, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730 i 1590).

 


 

Wypełnij formularz