Erchonia cold laser - a breakthrough in the fight against pain

The Erchonia company is a world leader in the field of low energy laser applications. Over the past 17 years, Erchonia has conducted research with leading specialists around the world to develop the scientific discipline of cold lasers. Before the products were launched, their safety and efficacy were confirmed by clinical trials. Every day, thousands of Erchonia lasers are used to eliminate pain, accelerate healing, acne therapy and reduce body fat.

HOW DOES A COLD LASER WORK?

Low energy lasers (LLLT) or "cold lasers" are a non-invasive, painless, drug-free solution used in a wide range of therapies, including acute and chronic pain, body shaping, acne and reduction of cellulite visibility.

Receptors located in the cellular energy producing mitochondrion are able to absorb light at a specific wavelength. These receptors should be treated like other drug receptors. When we take medications, their components are absorbed by the body and localize the specific receptor based on the molecular structure and bind to this receptor. When the drug binds to the receptor, a secondary reaction occurs inside the cell. A similar mechanism can be observed when the body is exposed to light of a certain color. During therapy, light penetrates the skin and is then absorbed by the appropriate receptor. As a result of this stimulation, cell energy production increases, biochemical reactions, protein synthesis and growth factors occur, as well as cell proliferation and increased blood and oxygen flow.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZEWLEKŁEGO BÓLU

Szacuje się, iż ponad 56 milionów osób rocznie w USA cierpi z powodu przewlekłego bólu różnego pochodzenia. Przewlekły ból odpowiada za największą liczbę nieobecności w pracy w porównaniu 
z jakąkolwiek inną grupą chorób, a częstość jego występowania ciągle wzrasta. 

Najczęściej osoby, które doświadczają bólu (plecy, stawy, szyja) sięgają natychmiast po leki przeciwbólowe w poszukiwaniu szybkiej ulgi. FDA wydała niedawno ostrzeżenie w związku 
z niewłaściwym stosowaniem i nadużywaniem leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty powodujących ciężkie powikłania, takie jak wrzody żołądka, zaburzenia słuchu i niewydolność wątroby. 

Co więcej, lekarze ostrzegają przed skutkami ubocznymi leków przeciwbólowych na receptę.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ TERAPII POTWIERDZONA PRZEZ FDA

Niskoenergetyczne lasery firmy Erchonia oferują klinicznie udowodnioną terapię, która jest bezpieczna i efektywna oraz została zatwierdzona przez FDA w przypadku:

  • Przewlekłego bólu szyi
  • Bólu pooperacyjnego
  • Bólu barków
  • Bólu związanego z ostrogą piętową
  • Ścięgna Achillesa
  • Leczenia rozcięgna podeszwowego

Reception doctors in the office

telefon

WE ENCOURAGE TELEPHONE BOOKING
(FOOTER BELOW)