Polityka jakości i środowiska

Placówka nasza świadcząc usługi medyczne działa zgodnie z wymaganiami standardów międzynarodowych opartych o normy PN-EN ISO 9001 (systemu zarządzania jakością) oraz PN EN ISO 14001 (systemu zarządzania środowiskowego) które oznaczają, że placówka nasza stosuje się do wymagań pacjentów oraz wymagań które stawia nam lokalna społeczność w zakresie ochrony środowiska. Odzwierciedleniem tych wymagań jest sformułowana i stosowana przez nas Polityka Jakości i Środowiska.

Polityka jakości i środowiska