Gabinet hematologiczny

Wskazaniem do zasięgnięcia porady w gabinecie mogą być zarówno choroby krwi, które zostały już rozpoznane (w tym białaczki, chłoniaki, skazy krwotoczne), jak również zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego czy po prostu skierowanie od lekarza rodzinnego, który wykrył powtarzające się nieprawidłowości - np. nadżerki w ustach czy pojawiające się bez wyraźnego powodu krwiaki i sińce. Powodem do umówienia wizyty mogą być też przypadki chorób krwi w rodzinie - często mogą one być bowiem dziedziczone.

Hematolog pomaga w diagnostyce wielu stanów chorobowych, do których można zaliczyć:
    • niedokrwistość - zarówno o rozpoznanej, jak i nierozpoznanej etiologii;
    • zaburzenia krzepliwości;
    • małopłytkowość oraz nadpłytkowość;
    • patologie w układzie białokrwinkowym;
    • powiększenie węzłów chłonnych, śledziony i wątroby - o niezdiagnozowanym podłożu, nie związanym z chorobą alkoholową;
    • objawy o podłożu hematologicznym w przebiegu innych chorób;
    • powikłania pojawiające się po leczeniu nowotworów (chemioterapia, radioterapia);

Lewa kolumna

Pakiet trombofilia:

• APTT, PT, INR, TT, fibrynogen
• stężenie homocysteiny
• oporność na aktywowane białko C – APCR
• aktywność białka C, stężenie wolnego białka S
• aktywność AT
• aktywność cz. VIII
• przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG I IgM
• przeciwciała przeciwko B2-glikoproteinie I w klasie IgG i IgM
• antykoagulant tocznia – LA
• badania genetyczne:
1. cz.V Leiden - wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi
2. mutacja 20210G>A w genie protrombiny metodą Real Time-PCR
3. mutacja MTHFR
4. mutacja w genie PAI-1

 Pakiet SZPICZAK PLAZMOCYTOWY

• morfologia z rozmazem mikroskopowym
• białko całkowite
• proteinogram – elektroforeza białek surowicy
• immunofiksacja białek surowicy
• elektroforeza białek moczu
• immunoglobuliny: IgG, IgM, IgA
• stężenie w surowicy wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda oraz ich stosunek
• stężenie w moczu wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda oraz ich stosunek
• beta-2 mikroglobulina
• LDH
• fosfataza zasadowa (ALP)
• wapń
• kreatynina
• mocznik
• kwas moczowy
• CRP

 Pakiet nadpłytkowość:

• morfologia krwi z rozmazem
• ferrytyna, kwas moczowy
• usg j. brzusznej
• mutacja V617F genu JAK2

Prawa kolumna

 Pakiet CZERWIENICA/POLIGLOBULIA

• morfologia krwi z rozmazem
• erytropoetyna
• ferrytyna, kwas moczowy, witamina B12
• usg j. brzusznej
• rtg kl. piersiowej, ECHO serca, spirometria, gazometria krwi włośniczkowej
• mutacja V617F genu JAK2

 Pakiet NIEDOKRWISTOŚĆ
 
• morfologia krwi z rozmazem
• retikulocyty
• ferrytyna, żelazo, kwas foliowy, witamina B12
• wysycenie transferyny, rozpuszczalny receptor transferyny

Pakiet HEMOCHROMATOZA

• żelazo
• ferrytyna
• wysycenie transferyny
• ALAT
• ASPAT
• bilirubina
• mutacja genu HFE - badanie najczęstszych mutacji: C282Y, H63D, S65C oraz E168X w genie HFE

Pakiet CHŁONIAKOWY

• morfologia z rozmazem automatycznym
• kreatynina, kwas moczowy
• LDH
• B2-mikroglobulina
• elektroforeza białek surowicy – PROTEINOGRAM
• HIV - 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab)
• HBV - HBsAg (antygen HBs) P/c przeciw HBc total
• HCV - ocena ilościowa, + P/c przeciw HCV- anty HCV
• EBV ocena ilościowa
• CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa
• CMV (cytomegalia) IgM - ocena ilościowa
• USG jamy brzusznej
• Dodatkowe badania:
    - Echo serca
    - Biopsja węzła z badaniem immunofentotypowym

INNE BADANIE

• test korekcji APTT
• morfologia krwi na ciepło, płytki ‘’na cytrynian’’

W gabinecie przyjmują

lek. med.

Piotr Kostka

spec. hematolog, spec. chorób wewnętrznych, spec. onkolog kliniczny

telefon

ZACHĘCAMY DO REZERWACJI TELEFONICZNEJ
(STOPKA PONIŻEJ)