Gabinet Psychiatryczno-Psychologiczny

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Depresje, nerwice, fobie, zaburzenia osobowości.

Sytuacje kryzysowe:

  • odejście bliskiej osoby, decyzja o rozstaniu
  • przeżycie zdrady
  • utrata zdrowia, ciężka choroba
  • śmierć bliskiej osoby

POMOC PSYCHOONKOLOGICZNA 

Rolą psychoterapeuty jest pomoc osobie chorej oraz bliskim w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji jaką jest choroba nowotworowa i związane z nią leczenie. Celem pomocy psychoonkologicznej jest przywrócenie równowagi psychicznej umożliwiające bardziej łagodne przejście przez chorobę i leczenie.

Depresja, smutek, autodestrukcja działają bardzo niekorzystnie zarówno na psychikę, jak i na ciało.

Pozytywne nastawienie i chęć walki to ważna część składowa procesu leczenia.

Im wyższy optymizm, tym większa mobilizacja do zwalczania choroby i większa wiara w powodzenie.

Takim nastawieniem korzystniej wpływamy na układ immunologiczny, mobilizując procesy zdrowienia.

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

W gabinecie przyjmują

lek. med.

Małgorzata Przybyła-Janusz

psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień

Wojciech Zaleski

psycholog

telefon

ZACHĘCAMY DO REZERWACJI TELEFONICZNEJ
(STOPKA PONIŻEJ)