Gabinet Schorzeń i Urazów Kręgosłupa

Blokada nadoponowa  BNO

Blokada nadoponowa jest to podanie silnego leku przeciwzapalnego (kortykosteroidu) do kanału kręgowego ponad workiem oponowym, bezpośrednio w okolicę gdzie znajduje się rdzeń i korzenie nerwowe , których podrażnienie powoduje dolegliwości.
Działanie blokady polega na miejscowym ograniczeniu stanu zapalnego, zmniejszeniu obrzęku a tym samym zmniejszeniu dolegliwości bólowych. Zaletą blokady jest możliwość podania leku przeciwzapalnego, a jest nim steroid, w stężeniu większym niż byłoby to możliwe po podaniu doustnym lub dożylnym. Unika się w ten sposób wielu niepożądanych działań ubocznych.
Gdy prowadzone leczenia zachowawcze (odpoczynek, leki przeciwbólowe, rehabilitacja) nie pomagają, może  być konieczne zastosowanie blokady nadoponowej.
Osiągnięcie efektu przeciwbólowego może ułatwić kontynację leczenia zachowawczego, rehabilitacji.
BNO może też być pomocna w dokładnym umiejscowieniu dolegliwości bólowych szczególnie w przypadku gdy schorzenie kręgosłupa dotyczy kilku poziomów czy stawów biodrowych


Procedura

Blokadę wykonujemy w pozycji siedzącej lub leżącej. Rozpoczyna się od ustalenia odpowiedniego poziomu kręgosłupa i umycia tej okolicy specjalnymi środkami dezynfekującymi. Następnie znieczula się skórę  zastrzykiem podskórnym z środkiem miejscowo znieczulającym. Po około 1-2 minutach wprowadza się  specjalną igłę między wyrostkami kolczystymi od tyłu do kanału kręgowego w okolicę nad workiem oponowym. Czynność ta może być nieprzyjemna.
W trakcie wprowadzania specjalnej igły oczekuje się od pacjenta aby nie ruszał się i informował o wszystkich dolegliwościach bólowych szczególnie w nogach. Dzięki temu lekarz może zorientować się czy koniec igły znajduje się w odpowiednim miejscu aby bezpiecznie podać lek. Usunięcie igły oraz założenie opatrunku kończy procedurę.

Prawidłowo wykonana blokada nadoponowa zależy w dużej mierze od dobrej współpracy pacjenta.

Pacjent proszony jest o unikanie chodzenia przez około godzinę. Po tym czasie, jeżeli nie występują dodatkowe dolegliwości, może być zwolniony do domu. Nie zaleca się w tym dniu prowadzenia samochodu, picia alkoholu i palenia papierosów.

Ryzyko i niepożądane następstwa

W trakcie wykonywania blokady nadoponowej i po  jej wykonaniu jak w przypadku każdej procedury medycznej mogą wystąpić powikłania.
Powikłania dzieli się na ogólne (dotyczące całego organizmu) i miejscowe (dotyczące okolicy podania leku).

Powikłania ogólne:

 • reakcje alergiczne na zastosowane środki medyczne,
 • zaburzenia rytmu serca, nagłe zatrzymanie krążenia,
 • drgawki, padaczka,
 • śmierć.

Powikłania miejscowe:

 • uszkodzenie nerwów – ból, zaburzenia czucia i funkcji kończyny,
 • przebicie worka oponowego i wyciek płynu rdzeniowego
 • bóle głowy,
 • powstanie krwiaka, który może uciskać rdzeń kręgowy lub korzenie nerwowe co może spowodować ból, zaburzenia czucia i funkcji kończyny,
 • zapalenie skóry w miejscu wprowadzenia igły
 • infekcja – ból, gorączka, złe samopoczucie,
 • podanie leku na nieodpowiednim poziomie,
 • utrzymujące się dolegliwości bólowe – brak poprawy,

 

W gabinecie przyjmują

lek. med.

Tomasz Wądek

specjalista chirurgii urazowej i ortopedii

telefon

ZACHĘCAMY DO REZERWACJI TELEFONICZNEJ
(STOPKA PONIŻEJ)