Terapie wspomagające

Wodorowy test oddechowy

Wodorowy test oddechowy jest nieinwazyjną metodą, która służy do oceny poziomu wodoru w powietrzu wydychanym po obciążeniu pacjenta substratem (fruktozą, laktozą sacharozą, laktulozą, sorbitolem).

zimny laser

Zimny laser Erchonia - przełom w walce z bólem

Innowacyjne rozwiązanie w walce z codziennym bólem

Akupunktura

Akupunktura czyli najstarsza z metod leczenia - metoda terapii różnych schorzeń za pomocą nakłuwania specjalnymi igłami ciała pacjenta.