BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE

"BIEL-MED" SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną biuro@szpitalpodbukami.pl drogą pocztową bądź osobiście do dnia 02.05.2023 roku, do godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowePobierz
Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowyPobierz
Załącznik nr 1A do ZOPobierz
Załącznik nr 2 do ZO - Oświadczenie WykonawcyPobierz
Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o przynależności Pobierz
Załącznik nr 4 do ZOPobierz
Załącznik nr 5 do ZO- Zobowiązanie do udostępnienia zasPobierz
Załącznik nr 6 do ZO - Oświadczenie WykonawcyPobierz
Załacznik nr 7 do ZO - Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającymPobierz

Zadane pytania i odpowiedzi do nich

Pytania do WykonawcyPobierz
Odpowiedzi na pytania WykonawcyPobierz

Wyniki

Wybór najkorzystniejszej ofertyPobierz